باورها پذیرش عقیده‌ها هستند. باورهای انسانهاست که نشان می‌دهد آنها چه کسی هستند. باورها در شرایط محیطی و گاه با یادگیری به وجود می‌آید. گاه باور داشتن خود با اعتماد به نفس همراه می‌شود و برخی این دو را یکی می‌دانند. باورها به انسانها کمک می‌کنند که با شرایط خود بیشتر آشنا شده و برای بهتر شدن آن کوشا باشند.

افراد موفق انسانهایی هستند همانند دیگران اما در آنها نکاتی وجود دارد که متمایز جلوه می‌کنند. این تمایز واقعی است و بیشتر در فکر و عمل آنها وجود دارد. گام نخست این است که بدانید. برای متفاوت بودن باید نکاتی را بدانید سپس به آنها عمل کنید.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا