همان طور که می‌دانید نمایشگاه مکانی برای معرفی و آشنایی مردم با کالاها، خدمات، فناوریها، نوآوریها، هنرها و تکنیکهای جدید است.

در دنياى امروز فناورى نفوذ زيادى در جوامع پیدا کرده و ما شاهد بروز و ظهور روشهاى نوين زندگى و كسب و كار در اقصى نقاط دنيا هستيم.

از آنجا که مالکیت فکری ریشه تمامی شرکتهایی دانش بنیان است از این رو مدیریت آن می‌تواند در توسعه کسب و کار تاثیر مهمی داشته باشد.

امروزه تولید علم نقش مهم و اساسی در اقتصاد و توسعه دارد از این رو دولت باید محیطی مناسب برای تولیدکنندگان علم و دانش یا پدیدآورندگان آثار فکری فراهم کند تا بتوانند با اطمینان فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود استفاده کرده و به تولید و توسعه بیشتر دانش بپردازند.

پیشرفت روزانه تکنولوژی و فناوری و استفاده همیشگی افراد از اینترنت و در اختیار قرار دادن فرصتهای بی‌شمار این فضای مجازی راه‌اندازی کسب و کار اینترنی تبدیل به روشی شایع برای کارآفرینی شده است.

زنان نیمی از کل جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند و معمولا در بسیاری از نقاط دنیا کمتر دیده یا مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که دو سوم ساعات كار در جهان به وسیله زنان انجام می‌گیرد و تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و داراييهای جهان به زنان اختصاص دارد.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا