حضور هر چه بیشتر تکنولوژی در زندگی روزمره مسیر آن را تغییر داده و نیازهای جدیدی برایمان درست کرده است. تغییر مسیر و حرکت در آن موجب تغییر روش در زندگی و کسب و کار شده است. اینترنت از همان موارد کلیدی تکنولوژی است که در زندگی فعلی بیشتر مردم نقش اکسیژن دارد و زیست بدون آن غیرممکن است.

روابط عمومی یکی از بخشهای کلیدی در شرکتهایی است که کسب و کار تجاری دارند. بیشتر روابط عمومی را به عنوان مبلغ می‌شناسند در حالی که روابط عمومی فراتر از همه این حرفهاست. بزرگی و کوچکی یک شرکت یا کسب و کار ربطی به وجود یا عدم روابط عمومی ندارد.

وقتی برای انجام کسب و کار گروه تجاری یا گروه کاری تشکیل می‌دهید برای رسیدن به هدف در مسیر موفقیت لازم است در ادامه مسیر توقفهایی انجام شود. در این توقفها که به جلسه اداری شهرت دارند کارهای انجام شده بررسی، راه‌های پیش رو بازبینی و برای آینده برنامه‌ریزی می‌شود.

هر جا گروهی با یک هدف مشخص و برای انجام کار مشخصی دور هم جمع می‌شوند برای پیشبرد اهداف و گرفتن تصمیم در آن راستا، نیاز به برگزاری جلسه اداری مفید در دوره زمانی مشخص دارند.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا