هدف از تشکیل اتاقهای بازرگانی

اتاق بازرگانی تشکلی است که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیتهای خود و چانه‌زنی با نهادهای حکومتی برای تامین منافعشان تلاش می‌کنند.

 

هدف تشکیل اتاقهای بازرگانی چیست

هدف اصلی شکل گیری اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی آن جامعه است که از راهکارهای متعددی شامل حمایتهای مالی و آموزشی کسب و کارها، فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای اقتصادی مساعد، کمک به کسب و کارها به منظور توسعه و رشد، افزایش فرصتهای شغلی، توسعه بخشهای اقتصادی مختلف کشور و ارتقای سیستم بازار رقابتی داخلی برای بنگاهها و کسب و کارهای متعدد حاصل می‌شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا به امروز اقدامات متعددی در زمینه توسعه صادرات و شناساندن بازار و کالاهای ایران به دیگر کشورها انجام داده است که از آن جمله می‌توان تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دیگر، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، کوشش برای شناساندن بازار کالاهای صادراتی ایران، برقراری ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزان نام برد.

از دیگر سو اتاق ایران به سایر جنبه‌های کسب و کاری از جمله ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، ساماندهی اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی پرداخته است. همه این موارد می‌توانند تاثیر بسزایی در توسعه کسب و کارها و در نهایت وضعیت اقتصادی داشته باشند.

 

خواندن 913 دفعه
برچسب‌ها

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا