چاپ کردن این صفحه
نقش صادرات در توسعه اقتصادی

صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد از این رو برای حمایت از بخشهای اقتصادی دادن تسهیلات به آنها می‌تواند ابزاری مناسب برای رشد و توسعه‌شان باشد. شرایط اقتصادی و منابع انسانی ایران نیز به گونه‌ای است که صادرات در گرو تولید بوده و ابزاری کارامد در راه توسعه اقتصادی است.

 در بسیاری از کشورهای پیشرفته صادرات محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد. تولیدات داخلی و عرصه آن در بازار رقابت جهانی یا به بیان دیگر صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند. اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند.

امروزه حضور فناوری اطلاعات در حوزه صادرات موجب کثرت کالاها و خدمات صادراتی در حوزه جهانی شده است و همین امر دلیل محکمی برای ایجاد کیفیت در عرصه کالاهای تولیدی در بازار رقابت جهانی شده است. کیفیت و سرعت عرضه کالاهای صادراتی در یک کشور باعث می‌شود رتبه آن کشور در بازارهای بین‌المللی نیز افزایش یابد. با الکترونیکی شدن فرایند تشریفات صادراتی به تسهیل و تسریع آن کمک قابل توجهی کرده است.

برای گذار از مرحله سنتی و رسیدن به مرحله تولید صنعتی و توسعه اقتصادی، وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای زمینه را برای تحول صنعتی و اجتماعی در کشور محیا می‌کند. بسیاری از کارشناسان توسعه تجارت را در ایران متکی به درآمد منابع طبیعی چون نفت و گاز می‌دانند و صادرات نفتی را عامل اصلی رشد می‌دانند. شناخت دلایل پیشرفت کشورها در امور صادراتی و استفاده از تجربیاتشان بی‌شک می‌تواند در بهبود رشد و توسعه صادرات کشور یاری‌رسان باشد.

نباید فراموش کنیم مهمترین مسئله برای هر کشوری چون ایران دستیابی به توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدگرا و صادرات محور است. برای رسیدن به این امر پیش از هر چیز لازم است نیازهای داخلی کشور رفع شده و صادرات کالا و خدمات مازاد بر مصرف داخلی نیز توسعه پیدا کند. برای رسیدن به جامعه‌ای که در آن خبری از فقر، بیکاری و عقب‌ماندگی نباشد باید برای رشد اقتصادی آن تلاش شود. در کنار رشد اقتصادی باید عدالت و توانمندسازی مردم جامعه برای اداره زندگیشان نیز انجام شود.

صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند.

خواندن 2165 دفعه