نقش شرکت های مدیریت صادرات در توسعه صادرات کالا و خدمات

صادرات،موتور محرک رشد اقتصادی است.رشد اقتصادی یک کشور می تواند به رشد همه جانبه آن منجر شود.بازوی اصلی صادرات، جهانی شدن است. نظر به اینکه جهانی شدن امری حیاتی برای بقای کسب و کارهاست،هرآنچه که کسب و کارها را در این مسیر یاری کند، می تواند مفید واقع شود،

یکی از راهکارهایی که جهانی شدن را تسهیل می کند، واسط های صادراتی است. از جمله واسط های صادراتی، شرکت های تخصصی هستند که محصولات و خدمات داخلی را به نمایندگی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، در بازارهای خارجی،به طور هدفمند و تخصصی، بازاریابی می کنند، شرکت مدیریت صادرات، شرکتی تخصصی از انواع واسط های صادراتی است که به بنگاه های اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات کمک می کند.


شرکت مدیریت صادرات چیست؟


این شرکت ها در واقع تشکیلاتی هستند که به عنوان دپارتمان صادرات، خارج از محل شرکت عمل می کنند. در عمل، شرکت مدیریت صادرات از طرف شرکت تولید کننده، با در نظر گرفتن تمامی جنبه های یک معامله صادراتی، به دنبال تجارت می رود. یک شرکت مدیریت صادراتی، شرکت کاملاً مستقل است که به عنوان بازوی صادراتی شرکت هایی که قدرت رقابت ندارند و یا برای صادرات نیاز به حمایت دارند و دچار بحران هستند، عمل می کند.
شرکت های مدیریت صادراتی با شرکت های بازرگانی متفاوتند. یک شرکت بازرگانی،تنها به دنبال مشتری خارجی است و تعهدی به تولید کننده ندارد، اما شرکت مدیریت صادرات در راستای حفظ رابطه بلند مدت با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به آنها متعهد است. برای مثال، از جمله اقدامات یک شرکت مدیریت صادرات افزایش و ارتقای ارزش افزوده است که این امر حاصل تلاش هایی فراتر از بازاریابی بین المللی است كه تحقیقات بازار بین المللی، پاسخگویی به موقع و صحیح به بازار بین المللی و... از آن جمله است.
شرکت های مدیریت صادراتی می توانند در دو دسته کلی نمایندگی و توزیع کنندگی، قرار گیرند. در حالت نمایندگی، شرکت مدیریت صادراتی با نام خود تولیدکننده فعالیت می کند و در واقع تصمیم گیرنده نهایی، قیمت و... خود تولیدکننده است؛ اما در حالت توزیع کنندگی، تصمیم گیرنده درباره قیمت رقابتی، شرکت مدیریت صادرات است.یک شرکت مدیریت صادرات چه خدماتی می تواند عرضه کند؟


- تحقیقات بازار
- یافتن مناسب ترین بازار خارجی برای عرضه محصول/ خدمت
- ارزیابی مجاری توزیع و انتخاب بهترین ها
- برگزاری نمایشگاه های بین المللی
- یافتن و تعیین نمایندگی های خارجی
- تدارکات صادرات
- بازاریابی بین المللی
- پذیرش و اعزام هیات تجاری
- مذاکرات تجاری، حقوقی و...
- برندینگ بین المللی
- و...


نقش و اهمیت شرکت های مدیریت صادرات


اهمیت شرکت های مدیریت صادرات، بیانگر نقش آنان در توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد. عموماً بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که آنها را باعنوان SME نیز می شناسیم، از سهم کمتر سرمایه، نیروی انسانی و گردش جاری برخوردارند. بسیاری از این بنگاه های کوچک و متوسط را، استارتآپها تشکیل می دهند که سرمایه اصلی شان نوآوری خالق آنهاست و پشتوانه مالی قدرتمندی ندارند. از سوی دیگر،
راه اندازی، رشد و توسعه استارت آپ ها و SME ها می توانند نقش بسزایی در کارآفرینی و توسعه اقتصادی داشته باشند. این بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطو حتی نوپا، در مسیررشد و توسعه خود با چالش های بسیاری مواجه خواهند شد، از جمله مشکلات و محدودیت های مالی، محدودیت های صادراتی، عدم شناختصحیح و کامل از وضیعت بازارهای بین المللی، عدم توانمندی و تجربه کافی در امور تجاری بین المللی مثل ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی، تعیین قیمت رقابتیمناسب برای ورود به بازار بین الملل و حفظ جایگاه،عدم آگاهی کافی و شرایط برندسازی بین المللی و... است.
بدین ترتیب، یک شرکت مدیریت صادرات بین المللی به خوبی می تواند به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در راستای رشد و توسعه، یاری برساند. این یاریرسانی، از شناخت و معرفی دقیق ویژگی های کیفی و کمی محصول و نوع بسته بندی آغاز شده و در تمامی مراحل تجارت مثل مذاکرات تجاری،مذاکرات حقوقی وقانونی برای کسب مجوز، تعیین دقیق هزینه های مختلف مثل بیمه، حمل و نقل، انبارداری ... و حتی مدیریت ریسک و تعهدات طرفین ادامه می یابد.
نظر به اینکه تخصص شرکت های مدیریت صادرات، شناخت بازارهای بین المللی و فراز و نشیب های آن است، تسهیل صادرات و... ( تمامی فعالیت های آن ها کهپیش تر بدان ها اشاره شد) می تواند باعث کاهش ریسک های صادراتی شده و به روند جهانی شدن و توسعه صادرات کشور، کمک شایانی کند.

خواندن 2100 دفعه
برچسب‌ها

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا