سازمان یاد گیرنده


عبارت سازمان یاد گیرنده اولین بار توسط پیتر سنگه در سال 1990ایجاد شد. براساس بیان پیتر سنگه، سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیری را به منظور تغییر مداوم برای بقاء و برتری یافتن در شرایط سریعا متغیر محیط کسب و کار، تشویق و تسهیل می کند. 


مشخصه های یک سازمان یاد گیرنده


1. تفکر سیستمی
2. تسلط شخصی
3. مدل های ذهنی
4. چشم انداز مشترک
5. تسلط تیمی (گریمسلی ، بدون تاریخ)

سازمان یادگیرنده
وال مارت: یک سازمان یاد گیرنده


وال مارت شرکت خرده فروشی آمریکایی است که دارای بزرگترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی، سوپر مارکت ها و هایپرمارکت ها در جهان می باشد (ویکی پدیا، 2017). وال مارت از لحاظ مختلفی با سایر خرده فروشان متفاوت است. یکی از برجسته ترین تفاوت ها، تمرکز این سازمان بر یادگیری می باشد (ایس و والتون ، بدون تاریخ).

وال مارت
یک سازمان یاد گیرنده بودن مبحثی است که از اواخر قرن بیست ام مورد بحث بوده است. وال مارت در پی آموزش و ایجاد اعضای تیمی بسیار جدی می باشد. لیستی از برنامه های آموزشی وال مارت جهت سازمان یاد گیرنده شدن، عبارتند از:
1. موسسه والتون کلاس های خود را برای مدیران وال مارت در مکان های مختلف جهان ارائه می دهد
2. دانشگاه وال مارت، همکارانی را مانند مدیران جدید، آموزش می دهد. در این بخش تمرکز بر اصل بهبود مستمر از طریق یادگیری می باشد
3. فروشگاه های یادگیری، کلاس های مرتبط با رشته ها و تخصص ها هستند که برای همکاران، من جمله مدیران برگزار می شود
4. قهرمانان رهبری منطقه ای، افرادی هستند که به عنوان "ناظر یادگیری"، که آموزش های مداوم را تسهیل می کنند، شناخته می شوند
5. دانشگاه "باشگاه سم" بر آموزش مخصوص باشگاه سم تمرکز دارد
6. مجموعه های توسعه رهبری، یک برنامه آموزشی رهبری و تیمی برای مدیران باشگاه سم است
7. دانشگاه لجستیک، همکاران مرکز توزیع را آموزش می دهد
8. سمینار ارشد رهبری، رهبران تدارکات را آموزش می دهد
فراتر از این تاکید برای آموزش درون سازمانی، وال مارت همواره مفهوم بهبود مستمر را از طریق یادگیری، بسیار جدی گرفته است. وال مارت از اشتباهات ، موفقیت ها، رقبا، همکاران، اطلاعات و نیز روی گشاده جهت تغییر، یاد می گیرد و می آموزد (همان منبع).
وال مارت یک سازمان یاد گیرنده است که می تواند در برابر تغییرات ناگهانی و تدریجی محیطی خود را با شرایط مربوطه سریع تر از رقبا وفق داده و کماکان به حیات خود با قدرت بیشری ادامه دهد.
منبع
فارسی
1. سایت ویکی پدیا، "وال مارت"، آخرین ویرایش 14 دسامبر 2017، از:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA

 لاتین


2. site 8TH AND WALTON, “Walmart: A Learning Company”,from: https://blog.8thandwalton.com/013/07/walmart-a-learning-company/
3. Grimsley, Shawn,” Learning Organizations: Characteristics & Examples”, from: https://study.com/academy/lesson/learning-organizations-characteristics-examples-quiz.html

خواندن 802 دفعه

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا