سازمان یاد گیرنده


عبارت سازمان یاد گیرنده اولین بار توسط پیتر سنگه در سال 1990ایجاد شد. براساس بیان پیتر سنگه، سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیری را به منظور تغییر مداوم برای بقاء و برتری یافتن در شرایط سریعا متغیر محیط کسب و کار، تشویق و تسهیل می کند. 

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا