10 قانون بازاریابی شبکه های اجتماعی

غنی کردن محتوا و بازاریابی شبکه های اجتماعی می تواند تعداد مخاطبین و مشتریانتان را به طرز چشم گیری افزایش دهد. اما آغاز بدون هیچ تجربه ای یا بینش قبلیمی تواند بسیار چالش بر انگیز باشد.

اینکه اساس بازاریابی شبکه های اجتماعی را درک کنید، امری حیاتی است . از بیشینه کردن کیفیت گرفته تا افزایش ورودی های آنلاین، این 10 قانون می توانند بهشما کمک گنند.

1-قانون گوش کردن

موفقیت در شبکه های اجتماعی و بازاریابی محتوا، به بیشتر گوش کردن و کمتر صحبت کردن نیاز دارد. محتواهای آنلاین مخاطبین خود را بخوانید و به مباحثاتبپیوندید تا ببینید، چه چیزهایی برایشان اهمیت دارد،سپس با توجه به آن، محتواهایتان را خلق کنید.

 

2-قانون تمرکز

بهتر است تخصصی عمل کنید تا اینکه ذره ای از هر راهکار و روشی استفاده کنید. یک شبکه اجتماعی با تمرکز بالا و استراتژی بازاریابی محتوا خیلی بیشتر محتملاست که منجر به برندسازی قوی و موفقیت شود تا اینکه استراتژی های متنوعی برای اقدامات متنوعی که افراد گوناگون انجام می دهند، داشته باشد.

 

3-قانون کیفیت

کیفیت بر کمیت مقدم است.بهتر است هزار مخاطب آنلاین که مطالبتان را می خوانند، به اشتراک می گذارند و درباره شان صحبت می کنند داشته باشید تا اینکه ده هزارمخاطب داشته باشید که پس از اولین ارتباط با شما ناپدید می شوند.

 

4-قانون صبر

موفقیت رسانه اجتماعی و بازاریابی محتوا، یک شبه اتفاق نمی افتد . اگر چه ممکن است بسیار سخت و غیرممکن به نظر برسد، اما برای رسیدن به نتایج مطلوب، بایددر مسیری طولانی قرار بگیرید.

 

5-قانون ترکیب کردن

اگر محتواهاي با کیفیت و جذابی منتشر می کنید و روی مخاطبین آنلاینتان کار می کنید تا به فالوورهای کارا تبدیل شوند، آنها محتواهایتان را روی شبکه های اجتماعیو بلاگشان منتشر خواهند کرد. این به اشتراک گذاری ها و مباحثات درباره محتواهایتان، نقاط ورودی جدیدی برای کسب و کار شما در موتورهای جستجویی مثلگوگل ایجاد می کند تا با جستجوی کلمات کلیدی، به شما برسند. این نقاط ورودی آنلاین جدید می توانند تا صدها و هزاران راه بالقوه ای که افراد شما را به طورآنلاینبیابند، توسعه یابد.

6-قانون تأثیر

زمانی را صرف این کنید تا افرادی که می توانند در بازار شما در زمینه های آنلاین اثرگذار باشند و به محصولات خدمات و کسب و کار شما علاقمندی نشان دهند،بیابید. با آن افراد، ارتباط بگیرید و تلاش کنید تا روابطتان با آنها را بسازید. ممکن است آنها محتواهای شما را با فالورهایشان به اشتراک بگذارند که نتیجتاً شما و کسبو کارتان را با خیل عظیمی از مخاطبین جدید مواجه مي كند.

 

7-قانون ارزش

اگر شما تمام زمانتان را صرف معرفی محصولات و خدماتتان بطور مستقیم در وب می کنید، افراد به شما گوش نخواهند سپرد و دست از توجه به شما برخواهندداشت. باید به مکالماتتان ارزش بیفزایید.کمتر روی مکالمات تمرکز کنید و بیشتر تمرکزتان را صرف خلق محتواهای جذاب و توسعه روابط با اثر گذاران آنلاینتان کنیداین افراد می توانند برای شما مهره قدرتمندی باشند تا برای کسب و کارتان بازاریابی دهان به دهان انجام دهید.

 

8- قانون قدردانی

شما هیچوقت کسانی را که شخصاً به شما مراجعه می کنند، نادیده نمی گیرید، متقابلاً افرادی که آنلاین به شما مراجعه می کنند را نادیده نگیرید. ایجاد روابط یکی ازمهمترین بخش های موفقیت بازاریابی شبکه های اجتماعی است، پس همیشه از هر شخصی که به سویتان می آید، قدردانی کنید.

 

9-قانون دسترسی پذیری

اینجور نباشید که محتواهایتان را منتشر کنید و ناپدید شوید، برای مخاطبینتان در دسترس باشید. این بدین معناست که باید ضمن اینکه محتواهایتان را منتشر می کنید، درمکالمات مشارکت داشته باشید. فالوورهای آنلاین می توانند بسیار بی وفا و غیرمتعهد باشند و به راحتی دیگران را جایگزین شما کنند اگر برای هفته ها یا ماه ها آفتابینشوید.

 

10-قانون منفعت و مبادله دوجانبه

شما نمی توانید از دیگران توقع داشته باشید که محتواهای شما را به اشتراک بگذارند و یا درباره اش صحبت کنند، اگر همان کار را برایشان نکنید. پس، سهمی اززمانی را که صرف شبکه های اجتماعی می کنید باید برای به اشتراک گذاری و صحبت درباره محتواهایی که دیگران منتشر می گنند، بگذرانید.

خواندن 1107 دفعه

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا