رهبری کاری جدا از تعامل نیست و نوع تعامل رهبر است که می‌تواند او را در اداره امور با شکست یا موفقیت همراه سازد. در مسیر موفقیت برای این که یکی از رهبران تاثیرگذار باشید نباید قدرت کلمات را دست کم بگیرد.

رهبران اشخاصی هستند مانند دیگران که تواناییشان آنها را در این مقام قرار داده است. آنها بیش از همه می‌توانند ارتباط موثر برقرار کنند و بر آن مدیریت داشته باشند. رهبران تاثیرگذار به واسطه قدرت، جایگاه و مقام خود موفق نیستند بلکه عشق و علاقه به کار و همکاران جایگاه آنها را ثبت کرده است.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا