برای همه مهم است که ظاهری آراسته و معقول داشته باشند. این موضوع در نگاه نخست یا نخستین ملاقات بیشتر جلوه می‌کند. برای شروع یک رابطه چه کاری چه عاطفی نوع رفتار و پوششی که ظاهر را تشکیل می‌دهد از اهمیت برخوردار است.

همیشه نخستینها بیشتر در ذهن ماندگار می‌شوند، نخستین ملاقات نیز از این دسته خارج نیست. آنچه در دیدار نخست از خود نشان می‌دهید به شما می‌گوید که آیا این ملاقات به بعدی می‌انجامد یا خیر. شما مجموعه‌ای از رفتار، پوشش و گویش هستید پس مهم است که خود را چگونه به دیگران معرفی می‌کنید.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا