(0 رای‌ها)

 برقراری ارتباط موثر یک مهارت است و ضعف در برقراری ارتباط به موقعیت خود فرد آسیب می‌رساند. این ضعف ارتباطی باعث می‌شود دیگران به دلیل بدفهمی یا بددرکی تمایل به برقراری ارتباط نداشته باشند. ارتباط فرایند تبادل دو جانبه اطلاعات است یعنی باید از هر دو سویه ارتباط اطلاعات جا به جا شود.

(2 رای‌ها)

وقتی برای انجام کسب و کار گروه تجاری یا گروه کاری تشکیل می‌دهید برای رسیدن به هدف در مسیر موفقیت لازم است در ادامه مسیر توقفهایی انجام شود. در این توقفها که به جلسه اداری شهرت دارند کارهای انجام شده بررسی، راه‌های پیش رو بازبینی و برای آینده برنامه‌ریزی می‌شود.

(1 رای)

هر جا گروهی با یک هدف مشخص و برای انجام کار مشخصی دور هم جمع می‌شوند برای پیشبرد اهداف و گرفتن تصمیم در آن راستا، نیاز به برگزاری جلسه اداری مفید در دوره زمانی مشخص دارند.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا