چاپ کردن این صفحه
با این پنج ذهنیت خداحافظی کنید

با این پنج ذهنیت خداحافظی کنید

 

هیچوقت نمیبخشمش: هرکس ممکنه اشتباه کنه

تقصیر من نبود: اشتباهاتتون رو بپذیرید و جبرانش کنید.

برای من دیگه خیلی دیر شده

من هیچ وقت یاد نمیگیرم که اینکارو انجام بدم

من که میدونم آخرش خوب نمیشه: شاید هم شد: از کجا میدونی

خواندن 900 دفعه