صادرات،موتور محرک رشد اقتصادی است.رشد اقتصادی یک کشور می تواند به رشد همه جانبه آن منجر شود.بازوی اصلی صادرات، جهانی شدن است. نظر به اینکه جهانی شدن امری حیاتی برای بقای کسب و کارهاست،هرآنچه که کسب و کارها را در این مسیر یاری کند، می تواند مفید واقع شود،

سریال پرطرفدار بازی تاج و تخت که موجی فراگیر در سراسر جهان ايجاد كرده است، پر از درس های مدیریتی است که می توانند بسیار مفید واقع شوند. برای مثال شما می توانید از جان اسنو درس هایی را فرا گیرید که بدون فریب دیگران، آنها را به خوبی مدیریت کنید.

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا